Header image

 

 

 

ONLINE MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK MAGYARUL

 

 

E-KÖNYVEK

Az e-könyvek jegyzékében egyaránt megtalálhatók olyan online dokumentumok, amelyek minden korlátozás nélkül állnak az olvasó rendelkezésére, mind pedig olyanok, amelyekért fizetni kell, vagy egyéb feltételeknek (pl. regisztrálásnak) kell teljesülniük. A linkek egy része közvetlenül az ingyenesen rendelkezésre álló dokumentumra mutat rá, másik része pedig olyan felületre, amely az online-dokumentum letöltésének árát vagy az elérés más feltételeit ismerteti.

 

TANULMÁNYOK, BESZÉDEK:

 

2018

"A Közgazdaságtudományi Intézet 1990 előtti történetéről, 2. előadás: A Közgazdaságtudományi Intézetben 2018. április 12-én elhangzott előadás szerkesztett változata." Megjelent az MTA Közgazdaságtudományi Intézet honlapján; Itt is olvasható.

A demokrácia értékéről és más kutatási témákról: Kornai János záró megjegyzései a tiszteletére rendezett konferencián.” Közgazdasági Szemle, vol. 65, pp. 677-682. Itt is olvasható.

„'A gondolat nem kér vízumot': Michael Ignatieff és Kornai János beszéde a Nyílt Társadalom Díj átadásakor." Élet és Irodalom, 2018 június 22. (itt is olvasható)

 

2017

“A populizmus terjedése és kártékony hatásai.”
Megjelent online: http://kornai-janos.hu/Kornai2017-Populizmus.pdf.

“Van, amikor besűrűsödik az idő: Interjú Kornai János akadémikussal”, interjú Velancsics Bélával, 2017. szeptember 3. Megjelent az MTA honlapján. Itt is olvasható.

 

2016

Még egyszer a rendszerparadigmáról
Közgazdasági Szemle, vol. 63, pp. 1074-1119.

Sebezhető demokráciák -- interjú a HVG-ben Kornai Jánossal,
beszélgetőtárs Farkas Zoltán, 2016. október 14.

Simonovits András születésnapjára

 

2015

Az összehasonlító gazdaságtan és a ‘tranzitológia’ jövője
Köz-gazdaság, vol. 10/3, 145-154. oldal.

Hajlamok és mellékhatások: Kornai János Piketty nézeteiről és a kapitalizmusrólInterjú Farkas Zoltánnal
Heti Világgazdaság, 2015/43. szám (október 24.), 64-68. oldal.

Milyen is hát a tőke a 21. században? Megjegyzések Piketty könyvéhez
Közgazdasági Szemle, vol. 62, 909-942. oldal.

U-kanyar Magyarországon
Élet és Irodalom, 2015. április 3. 8-10. oldal.
8. oldal, 9. oldal, 10. oldal. (A bővített verzió angolul itt.)

Előszó
In Olivier Blanchard (2015): Végtelen várakozások: Szemelvények a modern makroökonómia területéről. Budapest, Alinea Kiadó – Rajk László Szakkollégium, 7-11. oldal.

 

2014

Példaképünk: Kína?
In Társadalmi riport 2014, szerk. Kolosi Tamás – Tóth István György, Budapest: TÁRKI, 603-616. oldal.

A hiány újratermelése
Közgazdasági Szemle, Oct. 2014, Vol. 61/10, 1138-1057. oldal. (Első megjelenése: 1978.)

Bevezetés A puha költségvetési korlát című kötethez
Közgazdasági Szemle, vol. 61/7, 845-897. oldal.

Fenyegető veszélyek
Élet és Irodalom, 2014. május 23, 5. oldal.

Bevezetés A puha költségvetési korlát című kötethez
Pozsony: Kalligram, 7-75. oldal.

“Az ember akkor is felelősséggel tartozik a tetteiért, ha rendkívül nehéz nyomás nehezedik rá.” László Ágnes interjúja Kornai Jánossal a Hazám-díj kapcsán. In: László Ágnes (ed.): Értékteremtők. Budapest: Kossuth Kiadó, 102-123. oldal. 1. rész, 2. rész, 3. rész.

"A történelem kereke gyorsabban forgott, mint ahogy az én tollam haladt": Tardos Károly interjúja Kornai Jánossal, I - II. rész
Holmi, 26. évfolyam, 1-2. szám, 84-106. és 195-212. oldal.
Újra megjelent: Köz-gazdaság, vol. 10/1, 2015. április, pp. 7-50. Letölthető itt vagy itt.

Surányi György, az MNB elnöke – egy egykori jegybanktanács-tag szemével
In Surányi György hatvanéves. Szerk. Sebestyén Katalin. Budapest: Pénzügykutató Alapítvány, 2014, pp. 110-122.

 

2013

Úton az átfogó reformok felé: A felsőoktatási rendszer megújításáról beszélt Kornai János professzor Kovács Ildikó interjúja.
Krónika (erdélyi napilap), 2013. november 1-3, 16. oldal.

Ígéretek megszegése
Újra megjelent: Köz-gazdaság, vol. 8/2: 5-33. oldal.

Bevezetés a Központosítás és piaci reform című kötethez
Közgazdasági Szemle, vol. 60/3: 253-281. oldal.

 

2012

Ígéretek megszegése
Élet és Irodalom, 2012. december 21, 23-26. oldal.

Mit mond A hiány és A szocialista rendszer a mai magyar olvasónak? Bevezető tanulmány az életműsorozat első két kötetéhez
Közgazdasági Szemle
, vol. 56, április: 426-443. oldal.

Találkozás Széchenyivel. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémián megtartott emlékbeszéd, 2012. április 12.
Élet és Irodalom
, vol. 56/15, 2012. április 13.

Központosítás és kapitalista piacgazdaság
Népszabadság, 2012. január 28. Hétvége, 1., 6-9. oldal. Innen (és folytatása innen) is letölthető. Angolul is olvasható.

Adam Michnik az árral szemben
Élet és Irodalom, vol. 56/4, 2012. január 25.

 

2011

Bevezetés a sorozathoz
In: Kornai János (2011): A hiány. Kornai János válogatott munkái. I. kötet. Pozsony/Bratislava: Kalligram, V-XIV. oldal.

Számvetés
Népszabadság, 2011. január 6. (Népszabadság-formátumban itt olvasható.)

 

2010

Hiánygazdaság - többletgazdaság I-II.
Közgazdasági Szemle 57/11, 12: 925-957., 1021-1044. oldal.

A közpénzek felhasználásának értékeléséről: A ’szakember’ és az értékítéletek
Mozgó Világ
, 2010 november, 30-38.
oldal. A folyóirat honlapján is olvasható.

Hol a határ a független közgazdasági elemzés és az aktív politikai tevékenység között? A független Költségvetési Tanácsok példája
Mozgó Világ, 2010 május, 3-7. oldal. A folyóirat honlapján is olvasható.

Interjú Kornai Jánossal. Készítette Ma Guochuan. (A kínai nyelven megjelent cikk fordítása.)
Caijing (független gazdasági folyóirat Kínában), 2010 március 29. A folyóirat honlapján is olvasható.

Liberté, Egalité, Fraternité: Gondolatok a szocialista rendszer összeomlását követő változásokról
Mozgó Világ, 2010 január, 5-18. oldal. A folyóirat honlapján is olvasható.

Innováció és dinamizmus: Kölcsönhatás a rendszerek és a technikai haladás között
Közgazdasági Szemle, 2010 január. Vol. 57/1, 1-36. oldal.

A puha költségvetési korlát szindróma és a globális pénzügyi válság
A cikk eredetileg angolul jelent meg Willem Buiter Financial Timeshez kapcsolódó blogján. A cikkhez Buiter professzor írt bevezetőt.


2008

Marx egy kelet-európai értelmiségi szemével
Mozgó Világ, 2008 december, 3-14. oldal. A folyóirat honlapján is olvasható.

A puha költségvetési korlát szindrómája a kórházi szektorban
Közgazdasági Szemle, 2008 december. Vol. 55/12, 1037-1056. oldal.

A kutató örömei és kínlódásai
Élet és Irodalom, 2008 június 20, 9. oldal. Nyomtatható változat itt.

A kapitalizmus néhány rendszerspecifikus vonása
Közgazdasági Szemle, 2008 május. Vol. 55/5, 377-394. oldal.

 

2007

Kávé és tea: Hozzászólás az egészségbiztosítás reformjához
Népszabadság, 2007. október 22.

Mit jelent a ’rendszerváltás’. Kísérlet a fogalom tisztázására
Közgazdasági Szemle, 2007 ápr. Vol. 54/4, 303-321. oldal.

Mit jelent a ’rendszerváltás’. Kísérlet a fogalom tisztázására
Élet és Irodalom, 2007 március 2. 51:9, 3., 10-11. oldal.

Az egészségbiztosítási reform fő kérdései
Megnyitó előadás az "Egészségbiztosítási Reform 2007-2009" konferencián, 2007. január 25.
Az előadás tartalma megjelent: Népszabadság 2007 február 3, "Hétvége melléklet", 6-8. oldal.

 

2006

A társadalomtudományok elkülönüléséről és együttműködéséről
Közgazdasági Szemle
, 2006 nov. Vol. 53, no. 11, 949-960. oldal.

Egyensúly, növekedés és reform: A kiigazítás programja I.  +  II.
Népszabadság, 2006 június 28-29.

Egy délután Kornaival: Beszélgetés A gondolat erejéről című könyvről
a Közgazdaságtudományi Intézetben
. Összeállította Laki Mihály. Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet. Letölthető: Tartalomjegyzék, előszó; Az elhangzott hozzászólások átirata; Függelék. Az Intézet honlapjáról is letölthető.

 

2005

Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása - Sikerek és csalódások
Előadás a Mindentudás Egyetemén, 2005 december 5.

Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása – siker és csalódás
Közgazdasági Szemle, 2005 december. Vol. 52/12, 907-936. oldal.

 

2004

A puha költségvetési korlát (Társszerzők: Eric Maskin and Gerard Roland.)
Közgazdasági Szemle
2004 júl.-aug. Vol. 51/7-8, I. rész: 608-624. oldal, II. rész: Vol. 61/9, 777-809.
oldal.

Mit tanulhatnak a posztszocialista átalakulás útjára lépő országok az átmenet eddigi tapasztalataiból?
Közgazdasági Szemle, 2004 október. Vol. 51/10, 899-923. oldal.

 

2003

Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. Gondolatok a Collegium Budapest 'Honesty and Trust' kutatásának alapján
Beszélő, 2003 június. Vol. 8/6: 20-29. oldal. Innen is elérhető.

A legfontosabb: a tartós növekedés. Kornai János szerint tévúton jár a jegybank, ha egyoldalúan erőlteti az infláció csökkentését (interjú)
Népszabadság, 2003 január 25, 23., 27. oldal.

 

2001

Eltérnek-e a nemzetközileg szokásostól a posztszocialista országok egészségügyi kiadásai? Társszerző: John McHale.
Közgazdasági Szemle. 2001 júl.-aug. Vol. 48/7-8: 555-580. oldal.

 

2000

Tíz évvel a Röpirat angol kiadásának megjelenése után
Közgazdasági Szemle, 2000 szeptember. Vol. 47/9: 647-661. oldal.

Hálapénz a magyar egészségügyben. Társszerzők: Gál Róbert Iván és Bognár Géza.
Közgazdasági Szemle. 2000 már. Vol. 47/4: 293–320.
oldal.

A költségvetési korlát megkeményítése a posztszocialista országokban
Közgazdasági Szemle, 2000 jan. Vol. 47/1: 1-22.
oldal.

 

1999

A rendszerparadigma
Közgazdasági Szemle, 1999 július-augusztus. Vol. 46/7-8: 585-599. oldal.

 

1997

Pénzügyi fegyelem és puha költségvetési korlát.
Közgazdasági Szemle, 1997 november. Vol. 44/11: 940-953. oldal.

 

1996

Kiigazítás recesszió nélkül. Esettanulmány a magyar stabilizációról.
Közgazdasági Szemle, 1996 július-augusztus. Vol. 43/7-8: 585-613. oldal.

Az állampolgár és az állam: A jóléti rendszer reformja.
Mozgó Világ, 1996 február. Vol. 22, No. 2, 33-45. oldal.

 

 

1995

Négy jellegzetesség. A magyar fejlődés vizsgálata politikai gazdaságtani megközelítésben.
Közgazdasági Szemle, 1995 dec. Vol. 42/12, I. rész: 1097-1117. oldal és 1996, jan. Vol. 43/1, II. rész: 1-29.
oldal.

A magyar gazdaságpolitika dilemmái.
Közgazdasági Szemle, 1995 júl.-aug. Vol. 42, no. 7-8, 633-649.
oldal.

 

1994

A hiánygazdaság felszámolása. Általános elemzés és a magyar fejlődés vizsgálata, 1. rész, 2. rész.
Közgazdasági Szemle, Jul.-Aug. 1994, Vol. 41, No. 7-8, pp. 569-605.

 

1993

A pénzügyi fegyelem evolúciója a posztszocialista rendszerben
Közgazdasági Szemle, 1993 máj. Vol. 40. No. 5, 382-395. oldal.

Transzformációs visszaesés. Egy általános jelenség vizsgálata a magyar fejlődés példáján
Közgazdasági Szemle, 1993 júl.-aug. Vol. 40, no. 7-8, 569-599. oldal. 1. rész, 2. rész.

 

1992

A posztszocialista átmenet és az állam. Gondolatok fiskális problémákról
Közgazdasági Szemle, 1992 jún. Vol. 39, no. 6, 489-512. oldal. 1. rész, 2. rész.

A posztszocialista átmenet: általános áttekintés
Európa Fórum, 1992, Vol. 2, No. 3, pp. 3-16.

Még egyszer a piaci szocializmusról
Közgazdasági Szemle, 1992 szept. Vol. 39, no. 9, 773-796. oldal. 1. rész, 2. rész.

 

1991

A privatizáció elvei Kelet-Európában
Közgazdasági Szemle, 1991 nov. Vol. 38, no. 11, 1021-1040. oldal.

 

1990

Kiegészítések a 'Röpirathoz', 1. rész, 2. rész.
Közgazdasági Szemle, Jul./Aug. 1990, Vol. 37, No. 7-8, pp. 769-793.

 

1987

A puha költségvetési korlátról. Válasz Stanislaw Gomulkának
Közgazdasági Szemle, Jul./Aug. 1987, Vol. 34, No. 7-8, pp. 881-887.

 

1985

Játékszabályok és társadalmi realitások, in: Koncepció és kritika. Vita Liska Tibor 'szocialista vállalkozási szektor' javaslatáról. Szerk.: Síklaky István.
Budapest: Magvető, 1985, 311-322. oldal.

A hiány magyarázó elméletéről. Hozzászólás Soós Károly Attila két cikkéhez
Közgazdasági Szemle, Feb. 1985, Vol. 32, No. 2, pp. 179-192.

 

1983

Bürokratikus és piaci koordináció
Közgazdasági Szemle, Sept. 1983, Vol. 30, No. 9, pp. 1025-1038.

 

1978

A hiány újratermelése
Közgazdasági Szemle, Sept. 1978, Vol. 25, No. 9, pp. 1034-1050.

 

1976

A gazdasági viselkedés normái és a norma szerinti szabályozás
Közgazdasági Szemle, 1976 jan. Vol. 23, no. 1, 1-14. oldal.

 

1971

Nyomás és szívás a piacon
Közgazdasági Szemle, Jan. 1971, Vol. l8, No. 1, pp. 41-60.

Gondolatok a többszintű tervezési rendszerekről
Közgazdasági Szemle, Sept. 1971, Vol. l8, No. 9, pp. 1047-1065.

 

1970

Gazdasági rendszerelmélet és általános egyensúlyelmélet
Közgazdasági Szemle, Sept. 1970, Vol. 17, No. 9, pp. 1057-1074.

 

1968

A többszintű népgazdasági programozás modellje
Közgazdasági Szemle, Jan. 1968, Vol. 15, No. l, pp. 54-68.

A többszintű népgazdasági programozás gyakorlati alkalmazásáról
Közgazdasági Szemle, Febr. 1968, Vol. 15, No. 2, pp. 173-190.

 

1967

Összevont programozási modell alkalmazása az ötéves tervezésben. Társszerző: Újlaki Zsuzsa.
Közgazdasági Szemle, May 1967, Vol. 14, No. 5, pp. 552-565.

 

1965

Kísérleti népgazdasági programozás a III. ötéves terv előkészítéséhez
Közgazdasági Szemle, Jun. 1965, Vol. 12, No. 6, pp. 668-679.

 

1964

A kalkulatív kamatláb és bértarifa a hosszú lejáratú gazdaságossági számításokban. Elméleti elemzés. Társszerző: Wellisch Péter. 1. rész, 2. rész.
Közgazdasági Szemle, Dec. 1963, Vol. 10, No. 12, pp. 1456-1475.

 

1962

Kétszintű tervezés: Játékelméleti modell és iteratív számítási eljárás népgazdasági távlati tervezési feladatok megoldására. Társszerző: Lipták Tamás.
MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei, 7/B/4:
577-621. oldal. Táblázatok itt.
Újra megjelent: Közgazdasági Szemle, Dec. 1962, Vol. 9, No. 12, pp. 1429-1443.

 

1961

Egy iparág optimális beruházási tervének meghatározása lineáris programozással
Közgazdasági Szemle, May 1961, Vol. 8, No. 5, pp. 570-585.

Bizonytalanság és kockázatvállalás a beruházási döntésekben
Közgazdasági Szemle, Aug./Sept. 1961, Vol. 8, No. 8-9, pp. 1006-1023.

 

1960

A műszaki fejlesztés és a beruházások gazdaságossági számítása
Közgazdasági Szemle, Jun. 1960, Vol. 7, No. 6, pp. 670-684.

 

1959

'Mennyiségi szemlélet' és 'gazdaságossági szemlélet'
Közgazdasági Szemle, Oct. 1959, Vol. 6, No. 10, pp. 1083-1091.

 

1958

Kell-e korrigálni a nyereségrészesedést?
Közgazdasági Szemle, Jul. 1958, Vol. 5, No. 7, pp. 720-734.